Podmínky a pravidla rezervačního systému

Náš on-line rezervační systém vám zjednoduší správu vašich rezervací. Současně v něm budete mít přehled o čerpání kreditu či permanentky. 

O veškerém dění na Vámi založeném účtu budete vždy obratem informování na registrovaný email. O některých službách budete informováni formou SMS na registrovaný mobilní telefon.

Bez registrace je možné využívat služeb rezervačního systému. Pokud tak nebudou nastaveny speciální lekce / rezervace. 

Podmínky registrace

Před provedením registrace si přečtěte podmínky a pravidla rezervačního systému a provozní řád naší provozovny. Registrací do rezervačního systému potvrzujete seznámení se s provozním řádem a souhlasíte s jeho dodržováním.

Při porušení pravidel dle provozního řádu si vyhrazujeme právo vámi založenou registraci zrušit.

Postup registrace

Základní registraci provedete na stránkách rezervačního systému.

Po otevření stránky klikněte na políčko "Registrovat". Po vyplnění políček (s označením * jsou povinná) a následném uložení vám bude na uvedenou emailovou adresu zaslán potvrzovací email. Je třeba se přihlásit na svůj email a obratem email potvrdit kliknutím na přijatý odkaz. Tímto je registrace ukončena. 

Podmínky rezervace

Rezervaci může provést pouze registrovaný klient. Na jednu registraci lze rezervovat 1 místo.

V případech, kdy nemáte možnost provést rezervaci online, je možné o rezervaci požádat telefonicky.

 

Postup rezervace

 • přihlaste se do rezervačního systému
 • v kalendáři si vyberte aktivitu
 • zobrazí se okno Nastavení čerpání s dotazem, z čeho se má rezervace strhnout.
 • okamžitě budete informováni (v horní části stránky se zobrazí krátkodobě informační pole) -  rezervace proběhla v pořádku či rezervace se nezdařila + důvod nezdaru
 • v okně vámi zvolené aktivity v kalendáři se po úspěšné rezervaci zobrazí písmeno "R", současně je Vám odeslána zpráva na emailovou adresu s informacemi o provedené rezervaci
 • v mimořádných případech lze rezervaci provést po dohodě na recepci 
 • pokud nebude v době přihlášení dostatečný počet nahlášených klientů, v rezervačním okně bude svítit červený nápis Lekce není ještě otevřená. Chybí rezervací: x V poli kalendáře je toto zobrazené jako žlutý trojúhelník s černým vykřičníkem.

 

Podmínky zrušení rezervace a penalizace

Rezervaci může zrušit pouze registrovaný klient, který danou rezervaci uskutečnil. Většina lekcí má svou penalizační zónu., tzn. čas před lekcí, kdy je již zrušení lekce penalizováno. Pokud zrušíte rezervaci před penalizační zónou, systém Vám vrátí celý kredit, nebo vstup na permanentku. Pokud zrušíte rezervaci v penalizační zóně, systém již nevrací kredit, nebo vstup na permanentku (může vrátit část kreditu / vstupu, dle nastavení systému). Penalizační zóna je uvedena u lekce (zobrazí se po najetí myší na lekci)

 

Postup zrušení rezervace

 • přihlaste se do rezervačního systému
 • nastavte kurzor myši na lekci v kalendáři, na kterou jste přihlášení, nebo na lekci klikněte a pak klikněte na Zrušit rezervaci
 • okamžitě budete informováni (v horní části stránky se zobrazí krátkodobě informační pole) -  zrušení rezervace proběhlo v pořádku, nebo zrušení rezervace proběhlo v pořádku – PENALIZACE
 • v okně Vámi zvolené aktivity v kalendáři po úspěšném zrušení rezervace zmizí písmeno "R", současně je Vám odeslána zpráva na emailovou adresu s informacemi o provedeném zrušení rezervace
 • ke zrušení lekce dojde automaticky v případě, že není splněna podmínka nastaveného minimálního počtu přihlášených klientů (min. počet je vždy uveden v detailu aktivity v kalendářním rozpisu). Při automatickém zrušení lekce je kredit / vstup automaticky přiřazen zpět na Váš účet.
 • Storno podmínky:

 • Pokud se účastník nemůže kurzu zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptujeme i v den konání akce. Uhrazený poplatek je převeden na náhradníka.

 • Pokud přihlášený zruší svou účast na kurzu, je nutné to provést zasláním e-mailu na adresu info@carezza-masaze.cz. Poté vrací Carezza poplatek nebo jeho poměrnou část takto:

  zrušení účasti                                     // výše vrácené částky poplatku
  8 více dní před konáním kurzu             // 100 %
  7-3 dní před konáním kurzu                // 50 %
  2 dny a méně dní před konáním kurzu  // 0 %

  Rozhodující je den zaslání emailu ( info@carezza-masaze.cz) o zrušení účasti.

  Dojde-li ke zrušení kurzu ze strany CAREZZA-MASAZE.cz (nemoc lektora nebo jiné vážné důvody):
  a) účastník může navštívit seminář v náhradním termínu, který stanoví CArezza, nebo
  b) poplatek je možné využít na jiný volný kurz dle dohody s účastníkem.
 • Změna počtu hodin nebo dní : V případě menšího počtu přihlášených klientů jsme oprávněni změnit a upravit délu trvání kurzu.
 • V případě, že klient využívá náhradní termín ( např. za nemoc) a kurz se naplní platícími zákazníky, má Carezza právo klientovi tento termín zrušit a nabídnout jiný.

Podmínky náhradníka

Do pozice náhradníka se lze přihlásit nejpozději 24 hodin před zahájením vybrané aktivity. Po tomto časovém limitu se nelze přihlásit jako náhradník, ani nedojde k automatickému přesunutí na uvolněné místo aktivního klienta. 

Pokud se uvolní místo na vybrané aktivitě před časovým limitem 2h, systém Vás automaticky přesune z náhradníka do aktivního klienta a je vám automaticky stržen kredit či vstup.

 

 

Provozovatel rezervačního systému je:

Drahomíra Šmídová
Sídlo: Bellova 369/38, 623 00, Brno

IČ: 46341986
Zapsána v živnostenském rejstříku od 31.8.1992

Provozovna: CAREZZA - pohybové a vzdělávací studio
Palackého třída 46
61200 Brno- Královo Pole

Nejsem registrovaným plátcem DPH.

Číslo účtu: 2502287880/2010

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím rezervačního systému www.carezza-masaze.cz jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky/ rezervací kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka je kupní smlouvou. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží/ služby kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

 

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci Carezza, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto informace nebudou poskytnuty třetím osobám.

Osobní údaje poskytnuté zákazníky v žádném případě neposkytujeme třetí straně, pokud to nesouvisí s účelem, ke kterým byly poskytnuty obchodu www.carezza-masaze.cz (např. sdělení doručovací adresy přepravci).

Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží/ služeb před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

Platba dárkovým poukazem:

V případě, že zákazník použil k úhradě online objednávky dárkový poukaz a koupené zboží nebo část koupeného zboží vrací, bude mu vrácen původní poukaz nebo vystaven nový poukaz na celou nebo poměrnou část.
Platnost dárkového poukazu - 6 měsíců od vystavení

Odstoupení kupujícího, který není spotřebitelem, od smlouvy - není možné od smlouvy odstoupit.

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Mimosoudní vyrovnání:

Kupující, který je spotřebitelem, má podle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.
Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce.
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce.

Obecným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je:
Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
www.coi.cz
Email: adr@coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Cookies

Soubor cookie je malý textový soubor, který po návštěvě našich webových stránek žádá o to, aby mohl být stažen do vašeho osobního počítače, chytrého telefonu, tabletu nebo jiného zařízení, které používáte k přístupu na web. Tento soubor můžete odmítnout, nebo kdykoli později vymazat, případně ve vašem prohlížeči používání cookies zcela zakázat. Soubory cookie se používají k záznamu internetového provozu a zahrnují identifikaci stránek, které jsou používány, které produkty jste si prohlíželi, čas strávený prohlížením a zapamatování si vašich preferencí. To nám pomáhá analyzovat data o návštěvnosti webu, abychom zlepšili uživatelské prostředí našich webových stránek. Celkově nám soubory cookie pomáhají poskytnout vám lepší webové stránky, což nám umožňuje také sledovat, které stránky považujete za užitečné.

Soubor cookie neobsahuje však v žádném případě vaše osobní údaje. Více informací o cookies si můžete zjistit sami například na webových stránkách www.wikipedia.org. Pokud Vás naše webové stránky o souhlas se stažením nepožádají, do vašeho osobního počítače se cookies také nestáhnou.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Cookies Aby rezervační systém fungoval tak, jak má (souhlas s cookies)